این آلام را بغض هم جواب کرده است...

این سماجت عجیب
پافشاری شگفت دردهاست
دردهای آشنا
دردهای بومی غریب
دردهای خانگی
دردهای کهنه ی لجوج

اولین قلم
حرف حرف درد را
در دلم نوشته است
دست سرنوشت
خون درد را
با گلم سرشته است
پس چگونه سرنوشت ناگزیر خویش را رها کنم؟
درد
رنگ و بوی غنچه ی دل است
پس چگونه من
رنگ و بوی غنچه را ز برگ های تو به توی آن
جدا کنم؟
دفتر مرا
دست درد می زند ورق
شعر تازه ی مرا
درد گفته است
درد هم شنفته است
پس در این میانه من
از چه حرف می زنم؟

درد حرف نیست
درد نام دیگر من است
من چگونه خویش را صدا کنم؟
( مرحوم قیصر )

طبقه بندی موضوعی

آخرین مطالب

جلسه اول کارگاه داستان


تمرین جلسه اول:
1 - نوشتن 3 ایده داستانی، هر کدام در حد 5 خط
2- خواندن داستان های بالا ( داستان های جلال آل احمد برای آشنا شدن با کارکرد داستان کوتاه و اون یکی برای دقت در خود و اجزای داستان)
3- سعی کنید یک شخصیت واقعی رو توصیف کنید.